Blog 26: Wie slim is, schaft nu zonnepanelen aan

Leg zonnepanelen op uw dak, en wel zo snel mogelijk

Ik schreef al eerder dat het verstandig is dat huisbezitters op hun dak zo snel mogelijk zonnepanelen laten installeren[1]. Hiervoor zijn twee redenen.
In de eerste plaats, zonnepanelen leveren direct voordeel, dankzij de gunstige subsidie- en salderingsregeling. Dit geldt ook wanneer deze naar verwachting in 2021 wordt vervangen door een terugleversubsidie. Er zijn alternatieven voor wie zich de noodzakelijke investering niet kan permitteren.  Een voorbeeld is Solease: De elektriciteitsrekening is vaak hoger de kosten voor de lease, terwijl daarin ook onderhoud, reparatie en de verzekering bij zijn inbegrepen[2]. Het volgende filmpje geeft meer informatie. Het blijft wenselijk om de voor- en de nadelen van huren op een rijtje te zetten en de berekening van Solease of een andere verhuurder te vergelijken met het aanbod van een goede leverancier[3].

In de tweede plaats is het ook in het belang van ons allemaal. In mijn vorige blogpost bleek dat we in Nederland letterlijk alle geschikte daken met zonnepanelen moeten volleggen om de uitstoot van CO2-uitstoot te kunnen terugdringen.
Eenmaal overtuigd dat zonnepanelen aantrekkelijk zijn, stellen huiseigenaren onmiddellijk de vraag naar het gewenste aantal. Het antwoord is wat mij betreft, zo veel er op het dak kunnen en het dak er dan ook nog enigszins ‘strak’ uitziet. Wie denkt de komende jaren toe te zijn aan dakrenovatie (bijvoorbeeld in verband met een betere isolatie), kan zonnepanelen in het dak integreren, wat aanzienlijk mooier en meestal goedkoper is.
Waarom ‘zo veel mogelijk’ zonnepanelen? In de achter ons liggende periode kwam de vraag naar elektriciteit van een ‘gemiddeld’ Nederlands huishouden, dat gas gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken, uit op ruim 3000 kilowattuur. Met 14 zonnepanelen (275 Wattpiek) kwam je dan een heel eind. Het loont nu om naar de nabije toekomst te kijken. Binnen vijf jaar zal voor menige deur een elektrische auto staan. Als je deze meestal thuis oplaadt, kost dat ruim 3000 kilowattuur per jaar.
Gemeenten moeten in de loop van dit jaar bekendmaken wat op wijkniveau de meest waarschijnlijke alternatieven voor aardgas zijn. Het antwoord is makkelijk voorspelbaar. De kans dat de gemeente In nieuwbouwwijken die na 1995 zijn gebouwd een warmtenet gaat aanleggen is te verwaarlozen. Dat geldt ook voor de vervanging van aardgas door waterstofgas. Vrijwel zeker zal worden gekozen voor een ‘all-electric’ oplossing. In een redelijk tot goed geïsoleerde woning (energielabel B – C) gebruikt een warmtepomp, die ook voor warm tapwater zorgt, jaarlijks ongeveer 4500 kilowattuur aan elektriciteit[4].
Al met al krijgt mening huishouden de komende jaren te maken met een elektriciteitsvraag die kan oplopen tot ruim 10.000 kilowattuur, waarvoor bij benadering 40 zonnepanelen (300 wattpiek) nodig zijn. Voor de meeste woonhuizen met hun dakramen en schoorstenen op het voor panelen geschikte dak, helaas een te groot aantal.

[4] https://warmtepomp-weetjes.nl/extra/energie-verbruik-berekenen/

Mede om deze reden is het wenselijk om bij de aanleg van zonnepanelen samen te werken met buurtbewoners en mogelijk ook met bedrijven of instellingen in de buurt die nog een dak hebben zonder zonnepanelen.
Zodra er een handvol omwonenden interesse heeft om ‘samen iets te doen met energie’, is een gesprek met een vertegenwoordiger van Buurkracht[5] aan te bevelen. Samenwerking kan de rompslomp verminderen en opent tevens de mogelijkheid om over meer stroom te beschikken dan die van het eigen dak. Daarnaast wordt de mogelijkheid om energie op te slaan steeds aantrekkelijker. Dan kan iedereen voor zichzelf doen, maar veel beter is om dat ook in coöperatief verband te organiseren[6].

Powerpeers

Aanbieders van duurzame energie, zoals huishoudens met zonnepanelen op hun dak maar ook bedrijven, kunnen hun energie tegen een interessant tarief (4 eurocent extra per kilowattuur) direct kunnen verhandelen via het deelplatform van Powerpeers (peer-to-peer energiehandel). Het onderstaande filmpje toont hoe het werkt.
Energie’leverancier’ Powerpeers heeft inmiddels al tienduizenden klanten. Hoe sympathiek het initiatief ook oogt, het filmpje wekt ten onrechte de illusie dat klanten daadwerkelijk elkaars groene stroom gebruiken. De enige stroom die zeker niet met fossiele grondstoffen is opgewekt, is de stroom van je eigen zonnepanelen. Alle stroom via de netaansluiting is slechts voor een klein percentage ‘groen’, dat wil zeggen niet van fossiele herkomst.
Naarmate meer mensen groene stroom kopen, kan dit percentage stijgen. De leverancier is verplicht een even groot percentage aan ‘groene' stroom aan het net toe te voegen als de klanten vragen. Het klimaatakkoord zal de komende jaren hier zijn invloed doen gelden.