Blog 27: Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Er is nog een hele wereld te winnen

Het oppervlak van het zonnedak van het magazijn van Coolblue in Tilburg is 88.000 m2. Met de aanleg ervan is net begonnen. Er komen steeds meer bedrijven die hun daken vol leggen met zonnepanelen. Terecht; zij hebben er zelf baat bij en onze leefomgeving ook.

Maar het is slechts een voorzichtig begin. Om in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% te beperken moeten alle geschikte daken van gebouwen en woningen met panelen worden bedekt.

Overigens gaat het niet alleen om daken. Sommige bedrijven leggen ook enorme zonneweiden aan: 130.000 zonnepanelen bij SunPort bij Delfzijl. Scaldia in Vlissingen legt 140.000 panelen neer en Shell in Moerdijk 76.000 stuks. Dit laatste zonnepark werd binnen 35 dagen aangelegd.  Het onderstaande filmpje is een time-lapse opname van de aanleg.

Vooralsnog gaan bedrijven niet massaal over tot de aanschaf van zonnepanelen. Slechts 4% van alle geschikte daken voor dit doel benut, terwijl er legio subsidiemogelijkheden zijn.

Maar wat te denken van het volgende: U beschikt over een dakoppervlak van 50.000 men u voelt wel wat voor zonnepanelen. Maar het blijft een flinke investering. Als u die zonnepanelen nu eens gratis zou krijgen?

Dit heeft Tatra-steel in IJmuiden voor elkaar gekregen. Het Enschedese bedrijf Pure Energy gaat bij Tata Steel in IJmuiden een van de grootste zonnedaken ter wereld realiseren met een oppervlak van 25 hectare waarop 80.000 panelen komen te liggen. Het project vergt een investering van 22 tot 23 miljoen euro. Pure Energy financiert de productie en montage van de zonnepanelen.

Pure Energy is niet het enige bedrijf dat in de markt is voor oplossingen als deze. De bedrijven Switch Energy en Croonwolter&dros, verenigd in Solar Investments  (SIDESE) bieden aan bedrijfsdaken voor 15 jaar te huren, waarna deze worden bedekt met zonnepanelen, zoals recent het distributiecentrum van de Ter Haak Groep in de Amerikahaven in Amsterdam. Met 10.000 zonnepanelen op een oppervlak van 30.000 m2, het grootste zonnedak in Amsterdam. De energieopbrengst dekt volledig de behoefte aan energie van de logistiek dienstverlener en de omringende bedrijven. 

In beide gevallen hebben de opdrachtgever geen cent geïnvesteerd in de ontwikkeling van het PV-systeem. Integendeel, de betrokken bedrijven ontvangen huur voor het zonnedak en kunnen bovendien een deel van de opgewekte stroom gebruiken.

Toch helpt ook deze financiële regeling en het feit dat alle rompslomp, in het bijzonder de aanvraag van subsidies, uit handen wordt genomen maar in beperkte mate om bedrijven over de streep te trekken. Er bestaat nog veel koudwatervrees en de mogelijkheid om op deze makkelijke manier te kunnen bijdragen aan de energietransitie leeft nog niet voldoende.  

Een meer pro-actievere benadering van bedrijven is nodig. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de benadering van individuele bedrijven of instellingen en die van een aantal bedrijven samen, bijvoorbeeld een heel industrieterrein.

Voor de benadering van individuele bedrijven kunnen het beste installatiebedrijven en/of bedrijven als Croonwolter&dros tekenen. Inzet is een integrale aanpak, die behalve de plaatsing van zonnepanelen, batterijen en laadpalen, ook de financiering en regeling van de subsidies, het vinden van mede-afnemers van de stroom en de eventuele renovatie van het dak omvat.  

Een goed voorbeeld van een integrale aanpak is de energiehub die Croonwolter&dros hebben ontwikkeld voor een transferium inclusief zonnepanelen, laadpalen, een accu en een passende netaansluiting waardoor de businesscase veel interessanter werd.

Voor de aanpak van een heel industrieterrein kan de gemeente het beste optreden als initiatiefnemer. De mogelijkheden hier gaan ook veel verder dan de aanleg van zonnepanelen alleen. De oprichting van een energiecoöperatie verruimt de mogelijkheid om elektriciteit tegen gunstige voorwaarden in te kopen en te verkopen. Dankzij een voldoende groot aantal laadpalen kunnen de werknemers overdag – als de stroom het goedkoopst is – hun auto’s opladen.

De wijkgerichte aanpak van de energietransitie, waarmee gemeenten dit jaar een begin moeten maken omvat nadrukkelijk ook initiatieven in de richting van bedrijven. Maar elk bedrijf doet er verstandig nu reeds de mogelijkheden te verkennen. Het kan een verrassende ontdekking worden.

Meer lezen van Herman van den Bosch? Op de website van de hoogleraar staan vele andere blogs!