Duurzame energie Hillegomse partijprogramma’s

duurzame energie hillegomse partijprogramma's

Met de gemeentraadsverkiezingen voor de deur (woensdag 16 maart), maakt EXPIRION B.V. de balans op in de eigen gemeente op het gebied van duurzame energie(oplossingen). Het VN-Klimaatakkoord, dat ook doelstellingen in 2030 kent, hijgt de Hillegomse politiek in de nek. Maar wat zijn de plannen tot 2026? Willen we de o zo belangrijke stappen zetten of schuiven we het nog even op de lange baan? Een rondje langs de Hillegomse partijprogramma's.

Huidige coalite: BBH en CDA
In 2018, na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, kroonden de BBH en het CDA zich tot de grootste partijen in het Hillegomse. Bevolkingsbelangen Hillegom, in de volksmond de BBH, wil op het gebied van zonne-energie vooral Hillegomse huiseigenaren stimuleren om op hun woningen zonnepanelen te plaatsen. Over (het stimuleren) van verduurzaming van Hillegomse bedrijfspanden gaat de partij van Frank Evers in het verkiezingsprogramma niet in. In tegenstelling tot de BBH doet het CDA van fractieleider Karin Hoekstra dit wél. In het partijprogramma neemt de Hillegomse tak van het Christen-Democratisch Appèl letterlijk op dat "[a]lle huizen en bedrijven isoleren en waar mogelijk duurzame energie opwekken." Hierbij wil het CDA tevens onderzoeken of de gemeente ook zelf windenergie of zonne-energie kan opwekken én opslaan. De bedoeling is dat louter Hillegommers van deze energie(opslag) profiteren. Vastgoed van de gemeente wil het CDA vóór 2030 verduurzamen. Ambitie te over bij Hoekstra en co, dus.

Geen windturbines en zonneweides
Twee Hillegomse partijen zijn ontegenzeggelijk antagonist van de komst van windturbines en zonneweides in hun gemeente: Bloeiend Hillegom en de VVD. Bloeiend Hillegom schrijft in haar verkiezingsprogramma dat het wil inzetten op zonnepanelen op daken, waarbij niet nader wordt gespecificeerd of het hier enkel gaat om daken van woningen of ook om bedrijfsdaken. Deze partij is echter minder enthousiast over windturbines en zonneweides. Dit deels vanwege de - zo stelt Bloeind Hillegom althans - negatieve effecten (windenergie) en deels vanwege aantasting van het landschap (zonneweides). De Hillegomse VVD kan zich hier goed in vinden. De meest liberale partij die Hillegom rijk is, vindt dat de Hillegomse grond schaars is. Daarom moet hier zuinig mee worden omgegaan. "Hillegom is te klein voor grootschalige zonneweides en windparken", zo betoogt de partij in haar programma. De VVD meent dat Hillegom voor rigoureuze oplossingen (zoals windturbines en zonneweides) niet het voortouw moet nemen.

In het partijprogramma van GroenLinks stelt de partij, waar Hilde de Hoog-Ferwerda lijsttrekker is, dat zij iedereen in Hillegom wil betrekken bij zelfvoorzienendheid in duurzame energie. Belangrijk hierbij is dat het allemaal wel eerlijk, samen en betaalbaar is. De partij toont hiermee haar progressieve en groen-sociale karakter. D66 Hillegom is kort over duurzame energie in Hillegom en richt op de residentiële markt: zij schrijft namelijk in haar programma over de verduurzaming van woningen, maar niet over zon op bedrijfsdaken. Hart voor Hillegom schrijft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 dat er aandacht moet zijn voor de energietransitie en dat er ruimte moet komen voor nieuwe energiebronnen, maar gaat in concreto niet in op oplossingsmogelijkheden.

Conclusie
Waar EXPIRION de komende jaren haar energietotaalconcept ook in Hillegom hoopt uit te rollen, lijkt het CDA de partij waarvan het partijprogramma hier het meest mee matcht. Dit komt vooral doordat het CDA openstaat voor energieopslag. Hierin is het CDA de enige partij in Hillegom. Daarbij ziet het CDA heil in windenergie, zonder ideeën hierover bij voorbaat af te schieten. Windturbines hoeven niet direct witte windreuzen te zijn, maar kunnen ook 'vriendelijker'. Denk hierbij aan de windturbines van tien meter hoog of aan turbines van drie meter hoog op een hoog bedrijfsgebouw. Over dit laatste uitte energiedeskundige, emeritus hoogleraar én Hillegommer Wim Turkenburg recentelijk zijn optimisme.