Diensten

EXPIRION B.V. is uitvoerder van grootschalige zonne-energieprojecten, waarbij honderden of wel duizenden zonnepanelen op daken van opdrachtgevers uit verschillende bedrijfstakken worden geplaatst.  Waar de kracht van EXPIRION ligt? In het stapsgewijs doorlopen van elk project van A tot Z, waardoor de opdrachtgever volledig wordt ontzorgd en zich hierdoor kan blijven concentreren op haar eigen werkzaamheden.Daarom werkt EXPIRION in vier verschillende stappen die geleidelijk aan in de projectfase verlopen.

- De eerste stap is het opstellen van een energieanalyse, waarin het huidige energieprofiel van de opdrachtgever bekend wordt. De doelstellingen van het zonne-energieproject worden aan de hand hiervan bepaald.

- Vervolgens wordt in de tweede stap het businessplan opgesteld. Hierbij kijkt EXPIRION naar de haalbaarheid en het verwachte rendement van het project, maakt het een offerte en dient het een subsidie in.

- Daarna volgt in stap 3 het ontwerp op maat. EXPIRION laat hierbij de klant een driedimensionaal ontwerp van de installatie zien en bepaalt welke producten er gebruikt zullen worden. Hierbij is het belangrijk om de beste productsamenstelling te gebruiken, zodat de doelstellingen uit het businessplan kunnen worden bereikt.

- Tot slot voeren gecertificeerde installateurs in de vierde stap de installatie uit op het dak. Ook is het mogelijk dat EXPIRION de opbrengsten van het project vervolgens bewaakt via een monitoringsysteem. Daarnaast kan er nog een energieopslagsysteem aan de installatie worden toegevoegd.