Blog 48: Netwerkmanagement (2): Smart Grids

elektriciteitsnet

In mijn vorige post liet ik zien hoe producenten piekcapaciteit op het net kunnen tegengaan door zowel de productie van elektriciteit als het gebruik ervan te sturen. In de aanpak die hieronder aan de orde komt, is de rol van veel groter. Er ontstaat daarbij een zekere vorm van autarkie.

Stroomopslag

Stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet gaat steeds meer kosten. Wat ligt er dan meer voor de hand om overtollige (tijdelijk) overtollige stroom tijdelijk op te slaan. Dat wordt steeds makkelijker, nu batterijen steeds goedkoper worden. In deze gevallen creëren gebruikers, doorgaans samen met de netbeheerder, een microgrid. Het is een relatief zelfstandig onderdeel van het elektriciteitsnet waarin veel gebruikers tevens producent van elektriciteit zijn.

Bij appartementencomplex in Castricum zijn batterijen geplaatst en nu wordt nog maar 35% van de stroom terug geleverd en in totaal €4000 jaarlijks bespaard op de servicekosten. Daarvoor werd 80% van de stroom terug geleverd! Overtollig opgewekte energie door de zonnepanelen wordt nu opgeslagen in een grote batterij. Indien op een bepaalde periode meer energie wordt gevraagd dan de zonnepanelen op dat moment kunnen leveren, wordt energie uit de batterij gebruikt in plaats van energie uit het elektriciteitsnet.

Afstemmen stroomverbruik

Vooral in een industriële omgeving met een aantal grootverbruikers, waarvan sommige hun eigen zonneparken hebben kunnen batterijen weliswaar een aanvullende functie hebben, maar kan de omvang van de ‘overtollige’ stroom te hoge eisen stellen aan de batterijcapaciteit. Neem de Amsterdamse haven. Hier probeert Shared Energy Platform (SEP) het gebruik van energie door alle grootgebruikers onderling af te stemmen. Uiteraard weet de elektriciteitsmaatschappij hoeveel stroom elke grootverbruiker afneemt, maar wanneer dit gebeurt is onbekend, nog afgezien van het feit dat een aantal gebruikers een deel van de stroom zelf produceert en behoefte kan hebben om een deel van zelfgeproduceerde stroom door te verkopen. SEP wil dit proces transparant maken met als uiteindelijke bedoeling elektriciteit tegen de laagste prijs in te kopen en de vraag vanuit de gebruikers af te stemmen op het energieaanbod.

Hiermee zijn de mogelijkheden van netwerkmanagement bij lange na niet uitgeput. TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet heeft op 5 juni jl. een marktverkenning uitgevoerd om innovatieve oplossingen in beeld te brengen. Gemikt wordt op oplossingen die elk minimaal 100 megawatt transportcapaciteit besparen. Het resultaat was zeer bemoedigend. Tientallen marktpartijen willen meedoen aan tenders met Tennet. De oplossingen omvatten varianten op hetgeen in deze en vorige blogposts is beschreven, maar ook elektrisch gevoede productieprocessen om bijvoorbeeld waterstof te produceren en warmte(opslag) te creëren en uitwisseling van elektriciteit met het buitenland, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de daar aanwezige hydro-elektrische centrales.

Het klinkt misschien vervelend, maar naarmate teruglevering aan het net onaantrekkelijker wordt, neemt het gebruik van voornoemde alternatieven toe.