Energie-analyse

Dit is het juiste moment om te investeren in duurzame energie. Zeker met de klimaatdoelen van Parijs in het achterhoofd en de beschikbaarheid van subsidies die vanuit de overheid worden verstrekt. Bij elk project ondersteunt EXPIRION B.V. haar opdrachtgevers vooraf door een duidelijk inzicht te geven in de financiële voordelen van zonnepanelen op uw beschikbare dak. Dit inzicht kan EXPIRION geven door een bewezen analysemodel dat bij elk project wordt toegepast. Met behulp van dit analysemodel kan EXPIRION het verwachte rendement van de installatie secuur berekenen en duidelijk in kaart brengen. Elk project start EXPIRION eerst met een zeer uitgebreide analyse van het huidige energieverbruik. Uiteraard helpt EXPIRION iedere opdrachtgever bij het verzamelen van alle benodigde informatie hiervoor. Deze informatie voert EXPIRION vervolgens in het zojuist benoemde analysemodel in. Het resultaat hiervan vormt het persoonlijke energieprofiel van uw bedrijf of woning. Dit energieprofiel bepaalt de doelstelling van het project en wordt besproken met de opdrachtgever. Deze doelstelling vormt de basis voor de volgende stap in het project: het Businessplan. Daarna volgen het Ontwerp op maat en Uitvoering & Controle