Blog 40: Thuisbatterij voor iedereen?

batterystorage

Door Herman van den Bosch

Het elektriciteitsnet raakt overbelast, doordat particulieren en bedrijven steeds meer zonne-energie opwekken en ‘terugleveren’. Daarmee moeten ze vooral doorgaan, maar een miljarden verslindende verzwaring van het elektriciteitsnet is dan wel aan de orde. Volgens Netbeheer Nederland stijgt tussen 2018 en 2030 de benodigde netcapaciteit met 75 procent. De grote vraag is nu of het mogelijk is op afzienbare termijn alternatieven te vinden voor verzwaring van het net.

Daarbij valt te denken aan batterijen bij grote wind- of zonneparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation maar vooral ook de flexibilisering van de levering en afname van zonnestroom door particulieren en bedrijven.

Dit alles komt in deze en de volgende posts aan de orde. Hier beperk ik me tot een voor de hand liggende oplossing, namelijk de plaatsing van batterijen in elk huis. Deze oplossing was een paar jaar geleden nog nauwelijks haalbaar, omdat batterijen, met name de meest gebruikte exemplaren, lithium-ion batterijen, veel duurder waren dan nu. Toch moet voor de installatie van een batterij voor een huishouden van gemiddelde omvang nog altijd rond de € 5000 worden uitgetrokken. Ook Tesvolt, waarmee EXPIRION op het gebied van energieopslag coöpereert, biedt modulaire systemen aan, die geschikt zijn voor huishoudens.

Zolang de salderingsregeling beschikbaar is, zullen misschien weinig particulieren denken over de aanschaf van een batterij, tenzij deze om wat voor reden dan ook een noodstroomvoorziening wil hebben. Maar vanuit de overheid gezien is de groei van het aantal batterijen uitermate wenselijk. Daarom is het overwegen van een subsidie voor de aanschaf van een batterij van € 4000 in combinatie zeker te verdedigen, te financieren uit de reservering voor de kosten van netverzwaring.

Degenen die een elektrische auto aanschaffen krijgen al een forse subsidie op de kosten van de batterij in hun auto. Aan deze subsidie zou de voorwaarde verbonden moeten worden om akkoord te gaan met een regeling voor flexibel laden. Dat betekent dat de auto via een thuislader de laadsnelheid van de auto aanpast aan de beschikbare energie, maar ook dat als er een tekort is aan energie, de batterij van de auto kan worden gebruikt als energiebron. Een autobatterij levert makkelijk de energie voor een huishouden gedurende een week.

Uit een experiment, onder andere opgezet door netbeheerder Enexis, bleek dat met de inzet van elektrische auto’s de piekbelasting van het net met 40% verminderd kan worden. Ook in Utrecht loopt een vergelijkbaar project. Een korte video laat zien hoe het werkt.

Maar er zijn op wat langere termijn betere alternatieven. Zie daarvoor mijn volgende post.