Businessplan

Na de Energie-analyse volgt het met specifieke aandacht het opstellen van een businessplan. Hierin geeft EXPIRION B.V. een duidelijke en en transparante onderbouwing van de haalbaarheid van het project en de investering in de zonnepanelen. In het businessplan wordt tevens opgenomen wat het rendement gedurende de geschatte levensduur van de zonnepanelen is. Dankzij ervaring van EXPIRION, expertise en brede kennis van de markt weet de Hillegomse onderneming welke merken zonnepanelen en omvormers en welk bevestigingsmateriaal beschikken over de hoogste kwaliteit. Hierdoor krijgt iedere opdrachtgever de beste installatie op zijn dak. Er zijn immers honderden merken zonnepanelen en honderden verschillende omvormers. Zodra een duidelijk en overzichtelijk businessplan ontstaat, kan door de opdrachtgever een keuze gemaakt worden: wel of niet investeren in zonnepanelen. Indien het antwoord hierop positief is, kan het offertetraject gestart worden. In aanvulling op de zonnepanelen kunnen ook kleinschalige windturbines worden toegevoegd aan de installatie. Deze zijn ook onderdeel van het energietotaalconcept. Ook wordt in het businessplan gekeken of energieopslag een rendabele toevoeging zou kunnen zijn. De offerte is tevens de financiële onderbouwing op voor het verkrijgen van een eventuele externe financiering. Na het businessplan volgt het Ontwerp op maat.

Andere projectfasen: