Blog 41: De opmars van de wijkbatterij

Wijkbatterij Tesvolt
Wijkbatterij Tesvolt

Door Herman van den Bosch & Joost Veenstra

Nu de salderingsregeling wordt afgebouwd en de eerste miljarden voor netverzwaring al zijn uitgegeven of begroot, krijgt de opslag van energie steeds meer aandacht. De overheid kan bijvoorbeeld de aanschaf van een huisbatterij door particulieren gaan subsidiëren. Maar er zijn betere alternatieven.

Het belangrijkste alternatief stoelt op een zienswijze die ik al verschillende malen heb verdedigd. Regel de aanleg van zonnepanelen in een wijk gelijktijdig met die van opslagcapaciteit door de installatie van een buurtbatterij.

In 2017 is voor het eerst in Nederland een buurtbatterij in gebruik genomen. In Rijsenhout (Haarlemmermeer) testten 35 huishoudens een buurtbatterij, samen met onder andere netbeheerder Liander. Doel was vooral om te onderzoeken of deze een betaalbaar alternatief is voor het leggen van een dikkere kabel.

Na een jaar bleek dat de 35 huishoudens samen 16.354 kWh aan zelf opgewekte zonne-energie via de buurtbatterij hebben verbruikt. Dit is evenveel als 5 huishoudens per jaar verbruiken! Ook hadden zij nog veel energie aan het net is terug geleverd omdat in de warmste maanden de capaciteit van de batterij te klein was. Het aantal buurtbatterijen breidt daarom gestaag uit.

Er zijn wel vragen gerezen over de veiligheid. Na een brand in een buurtbatterij in Drogenbos (België) moesten veertig omwonenden in het ziekenhuis worden behandeld wegens ademhalingsproblemen. De betrokken energiebedrijven in Nederland - onder meer Engie en Liander – voorzien de buurtbatterijen van een systeem dat bij brand alle zuurstof uit de container zuigt waardoor het vuur direct dooft.  Er is inmiddels een ontwerp voor een richtlijn waaraan buurtbatterijen moeten voldoen: NEN 4288 - Bedrijfsvoering van opslagsystemen voor elektrische energie.

EXPIRION en de Duitse firma Tesvolt werken samen op het gebied van energieopslag, zoals wijkbatterijen: EXPIRION is in Nederland zelfs de premium partner (advies, ontwerp en installatie) van Tesvolt. Dit houdt in dat EXPIRION de partij in Nederland is om energieopslagsystemen van Tesvolt te installeren en in bedrijf te stellen. De TS HV 70 Outdoor en de TPS Flex van Tesvolt zijn als systeem ideaal geschikt als buurtbatterij of wijkbatterij - met name voor nieuwbouwwijken waar zonnepanelen direct op daken van huizen geplaatst worden. De TS HV 70 Outdoor is een energieopslagsysteem dat in een kast zit, waardoor hij robuust en weerbestendig is. Dit systeem kan maximaal 76 kilowattuur opslaan. De TPS Flex is, doordat zij in een container zit, ook ijzersterk (en kan dus buiten in een wijk staan) en is daarnaast uitermate geschikt als wijkbatterij, omdat (afhankelijk van het verbruik en het aantal wijkbewoners) er verschillende varianten van de TPS Flex in omloop zijn en dit opslagsysteem makkelijk uitgebreid kan worden. De TPS Flex doet vanwege haar flexibiliteit dus haar naam eer aan. Daarnaast is EXPIRION in staat om dit opslagsysteem voor een wijk zelfs intelligent bij te sturen. Hieronder is de TPS Flex te zien.

Buurtbatterij
Containerbatterij TESVOLT

Buurtbatterij: Tesvolt TS HV 70 Outdoor

Grote buurtbatterij: TPS Flex

TPS Flex