Blog 47: Netwerkmanagement (1): Productie en verbruik regelen

elektrischeauto

Door Herman van den Bosch

Van verschillende kanten wordt erop gewezen dat er nog legio mogelijkheden zijn om zonne-energie te gebruiken zonder netverzwaring. Het is hier waar vaak wettelijke beperkingen voor complicaties zorgen. Vandaar dat wegnemen daarvan op zo kort mogelijke termijn miljardenbesparingen kan opleveren. Tegelijkertijd vereisen sommige deze maatregelen ook regulering ‘achter de meter’ en dat vereist de medewerking van alle elektriciteit afnemers. Ik noem een aantal voorbeelden van netwerkmanagement. In deze post bespreek ik enkele vormen van netwerkmanagement die zijn gebaseerd op het principe van afstemming van de productie van energie en het verbruik daarvan.

Productie

Liander heeft een oplossing gevonden om te voorkomen dat de spanning op het net te hoog wordt. Een algoritme in de omvormer van zonnepanelen of windturbines kan de productie verminderen; een korte periode is vaak al voldoende. Daarmee kunnen zonneparken toch een transportbeschikking krijgen. Er wordt daarmee in elk geval vooruitgelopen op toekomstige oplossingen, maar ik verwacht dat dit de investeerders in zonne- en windparken tevens zal aanzetten om te investeren in batterijcapaciteit, wat uiteraard een goede zaak is.

Verbruik

Grootgebruikers betalen vaak al verschillende prijzen voor elektriciteit, waarmee de leverancier het verbruik probeert af te stemmen op de omvang van het aanbod. Dit zou ook voor consumenten toegepast kunnen worden. Dankzij de ‘slimme meter’ is het mogelijk elke gebruiker minder te laten betalen in perioden dat elektriciteit overvloedig beschikbaar is en meer als elektriciteit schaars. In dit geval blijft de consument zelf de baas over het elektriciteitsgebruik.

Een pilotproject van netbeheerder Enexis, gaat nog een stap verder, namelijk flexibel laden van elektrische auto’s. De netbeheerder stuurt middels een signaal thuislaadpalen aan en deze kan al doende het laadproces vertragen. Deze vertraging kan overigens handmatig worden opgeheven door de gebruiker, hetgeen in de praktijk nauwelijks gebeurde. Als dit systeem toegepast zou worden voor alle elektrische auto’s, vermindert de piekbelasting op het elektriciteitsnet met 40%.

Beïnvloeding van apparaten achter het net kan nog veel verder gaan waarbij in de eerste plaats gedacht kan worden aan boilers. Het scheelt als boilers veel stroom van het net betrekken als er ruim voldoende stroom voorhanden is en langzamer laden als stroom schaars is. Uiteraard levert afstemmen van productie en verbruik ook voor klanten financieel voordeel op.