Blog 43: Je woning verduurzamen? Overheid en banken helpen

dezon

Voor niets komt de zon op. Zonne-energie is gratis, maar voordat de stroom uit het stopcontact komt, moet je het nodige investeren. Investeren in de duurzaamheid van je huis loont; op de korte termijn geldt dat voor zonnepanelen het meest. Echte rekenmeesters gaan soms ver in de berekening van deze voordelen, bijvoorbeeld de waardestijging van je huis. Of ze maken allerlei veronderstellingen over de toename van de energieprijzen. Toch is dit niet de goede aanpak.

Als mens ben je meer dan een calculerend wezen. Heel wat mensen besteden het nodige geld aan mooie schoenen of andere delen van hun outfit. Niet te vergeten de aanschaf van het nieuwste model iPhone. Niemand berekent het rendement van deze investering, of het zou het aantal complimentjes moeten zijn dat je verwacht. In essentie gaat het erom dat je bij de aanschaf van dit soort artikelen een goed gevoel hebt: Je hebt geïnvesteerd in je eigen welbevinden.

Dit zou ook de insteek moeten zijn bij de investeringen in de verduurzaming van je huis, zonder overigens rendement helemaal te verwaarlozen. We doen dit soort investeringen omdat wij als burgers als eerste verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Veel mensen die hun huis energieneutraal hebben gemaakt zeggen dan ook dat ze daar een goed gevoel van hebben overgehouden.

Maar gelukkig staan we er niet alleen voor. De overheid en zo nodig ook de banken helpen.

De overheid heeft een reeks subsidiemogelijkheden. Ik noem de salderingsregeling, die terecht geleidelijk na 2023 wordt afgebouwd, is misschien wel de belangrijkste. Terecht omdat de terugleverkosten niet vergoed hoeven te worden, denk aan de noodzakelijke netverzwaring. Uiteindelijk krijg je nog steeds 80% van de energieprijs terug. Andere subsidies zijn de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers en warmtepompen, de Subsidie voor energiebesparing eigen woning (SEEH) voor isolatie, btw-vrijstelling bij de aanschaf van zonnepanelen, subsidies voor wie in een van de 100 Proeftuinen Aardgasvrije Wijken woont en verder heeft elke gemeente of provincie nog eigen subsidies.

De onderlinge verschillen tussen gemeenten voor wat betreft het aantal ingediende en toegekende aanvragen zijn groot. Ameland willigde de meeste aanvragen in, per 10.000 huishoudens waren er dat 426, waarvan de meeste voor warmtepompen. Een overzicht van de gemeentelijke subsidies vind je in de Energiesubsidiewijzer. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kan het subsidiebedrag van de overheid oplopen tot € 15.000.

Je kunt ook lenen bij de overheid. Het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) vertrekt duurzaamheidsleningen, die overigens via de aannemer worden uitgekeerd. Dat scheelt een hoop gedoe over zwart werk.

Ook de banken springen bij. Wie een hypotheek afsluit kan 6% extra financieren om te investeren in energiebesparende maatregelen. Onder voorwaarde kun je ook de hypotheek van een bestaande woning voor dit doel verhogen. Daarnaast kennen de meeste banken ook groene leningen, die je eveneens onder bepaalde voorwaarde naast je hypotheek kunt afsluiten.

Herman van den Bosch