Blogs

Herman van den Bosch is momenteel hoogleraar op het gebied van management aan de Open Universiteit en curator bij Amsterdam Smart City. Het verbeteren van het onderwijs, van organisaties en van de samenleving in het algemeen vindt hij belangrijk. Tegenwoordig onderzoekt hij hoe steden kunnen floreren en zich kunnen ontwikkelen. Derhalve zijn de specialiteiten van Van den Bosch innovatie, duurzaamheid en stadsontwikkeling. In het verleden was Van den Bosch verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Waar Van den Bosch in het verleden deelnam aan het universitaire publicatie-circuit, richt hij zich tegenwoordig met het schrijven van blogs op een breder publiek.

Herman van den Bosch