Over ons

EXPIRION B.V. is een Hillegomse onderneming die zich bezighoudt met innovatieve producten en projecten binnen de elektrische energiewereld. Het bedrijf werd in 2013 opgericht. Sindsdien heeft EXPIRION meerdere projecten in Noord-Holland en Zuid-Holland gerealiseerd, waarbij honderden of duizenden zonnepanelen op het dak zijn aangebracht. De opdrachtgevers van EXPIRION variëren van een bloembollenkweker en een transportbedrijf tot aan een voetbalclub en een direct-mailbedrijf. Hierdoor kent de onderneming een veelzijdigheid en heterogeniteit aan opdrachtgevers, en dat is voor de Hillegomse firma goud waard. Tijdens alle projecten ontzorgt EXPIRION al haar opdrachtgevers bovendien altijd volledig, omdat het van belang is dat zij zich te allen tijden kunnen blijven concentreren op hun eigen corebusiness.

Kwaliteit
De aanschaf van zonnepanelen en bijbehorende bekabelingen, bevestigingsmaterialen en stroomomvormers is voor iedere opdrachtgever een serieuze investering. Daarom vindt EXPIRION het belangrijk dat er tijdens elk project uitsluitend met kwalitatief hoogwaardig materiaal wordt gewerkt. Op deze manier sluit het bedrijf elke vorm van toeval uit. EXPIRION wil immers geen enkel risico lopen door onbekend materiaal te gebruiken en werkt om die reden alleen maar met eersteklas producten die afkomstig zijn van goede en betrouwbare leveranciers. Kwaliteit is per slot van rekening een belangrijke en gepatenteerde bescherming.

Stapsgewijs
De werkzaamheden van elk project voert EXPIRION van het begin tot het einde stapsgewijs uit. De eerste stap is het analyseren van het huidig energieverbruik van de opdrachtgever. Door deze analyse ontstaat er een duidelijk energieprofiel. Aan de hand van dit profiel kunnen vervolgens de doelstellingen van het project worden bepaald. Deze doelstellingen leiden op hun beurt tot de volgende stap van het project: het businessplan. In dit plan werkt de Hillegomse onderneming een heldere en transparante onderbouwing van de haalbaarheid van het project en de investering uit. Het businessplan verschaft ook inzicht over het rendement van de geschatte levensduur van de installatie. Dit leidt vervolgens tot het maken van de offerte en het indienen van de subsidie (SDE++) bij de overheid. De derde stap van het zonne-energieproject is het ontwerp op maat. Met behulp van een geavanceerd programma maakt EXPIRION een driedimensionaal ontwerp van de installatie. In deze stap bepaalt het bedrijf ook welke producten er nodig zijn en ingezet zullen worden. Het is hierbij cruciaal om te selecteren op de beste productsamenstelling, waardoor de doelstellingen uit het businessplan worden bereikt. De vierde en laatste stap is de installatie en controle. De installatie wordt om kwaliteit te waarborgen enkel door gecertificeerde en goed getrainde installateurs van EXPIRION uitgevoerd. Ook is het mogelijk om de opbrengsten van de zonnepanelen te registreren via een monitoringprogramma.

Energietotaalconcept
Vanaf 2021 beschikt EXPIRION over het unieke energietotaalconcept. Dit concept bestaat uit zonnepanelen, kleinschalige windturbines en batterijopslag. Hiermee kan 24 uur per dag energie worden opgewekt en kunnen onrendabele uren van de zonnepanelen worden opgevangen met windenergie. Al deze energie kan worden opgeslagen met energieopslag en later worden benut. Win(d)-win(t) dus!

Erkend Leerbedrijf
EXPIRION is sinds oktober 2021 een erkend leerbedrijf voor de opleidingen 'Asisstent installatie- en constructietechniek' (Niveau 1), 'Monteur elektrotechnische installaties' (Niveau 2) en 'Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen' (Niveau 3).

sbb-beeldmerk
Van links naar rechts: Ralph Burgerhout, Joost Veenstra, wethouder Karin Hoekstra, wethouder Jan van Rijn en EXPIRON-directeur Jaap Burgerhout.
Van links naar rechts: Ralph Burgerhout, Joost Veenstra, wethouder Karin Hoekstra, wethouder Jan van Rijn en EXPIRON-directeur Jaap Burgerhout.