Interviews

Evalueren op het eigen handelen is belangrijk. Daarom interviewt EXPIRION na het voltooien van een zonne-energieproject een opdrachtgever. In het vraaggesprek (objectief van aard) komt het handelen van EXPIRION aan bod, de keuze voor het type zonnepanelen, het rendement van de installatie en de samenwerking tussen beide partijen.