Zonne-energie

Op dit moment staan Nederlandse bedrijven voor een grote opgave als het om duurzame energie gaat. De energietransitie is immers een enorme operatie. Om in 2050 aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen moet er 415 petajoule worden opgewekt door middel van zonne-energie. Dit komt neer op maar liefst 115 miljard kilowattuur. Hier zijn 450 miljoen zonnepanelen en een oppervlakte van 1.500 km² voor nodig: iets meer dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Bedrijven en EXPIRION B.V. moeten daarom een zeer prominente rol spelen in deze ‘nieuwe industriële revolutie’, die officieel de energietransitie heet.

Deze verduurzaming van bedrijven komt feitelijk neer op het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Maar wat betreft zonnepanelen valt inmiddels alweer een keuze te maken tussen de traditionele zonnepanelen en de innovatieve glasglaspanelen. EXPIRION helpt opdrachtgevers daarom bij het gericht kiezen van het merk en het type van de zonnepanelen. De productkennis van EXPIRION op het gebied van panelen speelt hierbij hoe dan ook een belangrijke rol. Hieronder licht EXPIRION de twee verschillende soorten zonnepanelen uit.

Structuur traditioneel zonnepaneel

Structuur traditioneel paneel

Traditionele zonnepanelen

Traditionele panelen bestaan aan de voorkant uit glas, in het midden uit zonnecellen en aan de achterzijde uit een folie van kunststof. Binnen de traditionele panelen bestaat er vervolgens het verschil tussen monokristallijne en polykristallijne zonnecellen. Panelen met monokristallijne zonnecellen zijn zwart van kleur, bestaan uit één kristal, wekken meer op dan polykristallijne zonnecellen en zijn daardoor iets duurder. Het vermogen van traditionele zonnepanelen is na 10 jaar nog 90 procent ten opzichte van het oorspronkelijk vermogen en na 25 jaar nog ongeveer 80 procent.

- Traditionele zonnepanelen zijn ten aanzien van glas-glaspanelen lichter in gewicht en bovendien lager in prijs

- Dankzij traditionele panelen is uw bedrijf deels, goeddeels of volledig zelfvoorzienend

- De norm op het aantal jaren productgarantie is op traditionele zonnepanelen 10 jaar

Structuur glas-glaspaneel

Structuur glas-glaspaneel

Glas-glaspanelen

Glas-glaspanelen zijn de nieuwste generatie zonnepanelen en hebben in tegenstelling tot de traditionele panelen geen achterzijde van kunststof, maar van ondoordringbaar glas. De glas-glaspanelen bestaan dus zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde uit glas en laten hierdoor geen vocht, zuurstof of andere schadelijke substanties door. De degradatie van de glas-glaspanelen is hierdoor laag en om die reden ligt de opbrengst van glas-glaspanelen ook hoger dan bij de traditionele panelen. Glas-glaspanelen functioneren naar verwachting daarnaast na 30 jaar nog voor liefst 92 procent.

- Glas-glaspanelen hebben een langere levensduur dan traditionele panelen en op glas-glaspanelen rust een productiegarantie en opbrengstgarantie van 30 jaar

- De opbrengst van glas-glaspanelen is gedurende die 30 jaar ten opzichte van traditionele panelen 30 procent hoger

- De kans op brand is bij glas-glaspanelen aanzienlijk laag, omdat beide kanten uit glas bestaan